تحلیل سهام

آریا ساسول در یک نگاه

تغییرات قیمت نفت تفاوت معناداری بر قیمت فروش محصولات و در نتیجه ارزش شرکت دارد. کرونا نیز مزید علت است.

محصولات شرکت:
اتیلن
پلی اتیلن سبک
پلی اتیلن سنگین
محصول فرعی سری تری پلاس

سود سال 1397: 7033 ریال
سود سال 1398: 9204 ریال
پیش بینی سود سال 1399: 7654 ریال
پیش بینی سود سال 1400: 12381 ریال
پیش بینی سود سال 1401: 16581 ریال
پیش بینی سود سال 1402: 24313 ریال

تعداد کارکنان: 604 نفر تولیدی و 311 نفر کارکنان غیر تولیدی هستند.

مواد اولیه استفاده در شرکت از داخل می باشد.

شرکتبرای سال مالی جدید پبشنهاد تقسیم سود 90% در مجمع را دارد.

با هم ارزشگذاری آریا را مرور می کنیم.

روش تنزیل سود تقسیمی (DDM): 63686 ریال
روش تنزیل جریان نقد آزاد سهامداران(FCFE): 66447 ریال
پی بر ای (P/E): 65594 ریال
ارزش جمع بندی هر سهم: 65119 ریال
دامنه قیمت برای عرضه: 65011 تا 65119 ریال

نکته جالب اینجاست که دقیقا روی ارزش خود سهم در عرضه اولیه صورت گرفته است و این ایراد بر سازمان بورس وارد است که می بایست قیمت عرضه ها جهت جذابیت بیشتر 15 تا 20% پایین تر از ارزش هر سهم قیمت عرضه اولیه تعیین گردد.

لذا با توجه به مجمع آریا در انتهای ماه جاری و با توجه به افزایش قیمت نفت در آینده موجب سودآوری بیشتر شرکت خواهد شد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا