عملکرد شرکتها

برآورد سودآوری سصوفی در گزارش جدید

سیمان تیپ 2 محصول اصلی شرکت می باشد. 95 هزار تن به صورت پاکتی و 55 هزار تن به صورت فله ای در اردیبهشت فروخته است. مجموع فروش این دو محصول در فروردین 130 هزار تن بوده که در اردیبهشت به 150 هزار تن افزیش یافته است.

مقصد اصلی صادراتی شرکت کشور ارمنستان می باشد. البته شرکت از زمستان قصد ورود محدود به بازار روسیه را داشته و به نظر در تابستان شاهد صادرات به این شرکت هم باشیم.

شرکت به ازای هر تن سیمان نتولیدی حدود 105 الی 107 کیلووات ساعت برق و بین 105 تا 110 مترمکعب گاز ( 8.5 لیتر مازوت ) مصرف می کند. 
انتظار می رود در سال جاری حدود 680 ریال و سال آینده حدود 870 ریال سود به ازای هر سهم بسازد.

شرکت برق خود را امسال از بورس خواهد گرفت که نسبت به سال قبل انتظار کاهش نرخ برق مصرفی به محدوده 850 ریال به ازای هر کیلووات ساعت را داریم.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا