عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد صنایع بهداشتی ساینا در گزارش جدید

شرکت صنایع بهداشتی ساینا با سال منتهی به 30 آذر، در اسفند ماه 98، 25.6 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به اسفند ماه سال قبل 48 درصد رشد داشته است و نسبت به ماه قبل 52% افزایش یافته است.

مجموع فروش سه ماهه دی و بهمن و اسفند ماه 55.3 میلیارد تومان بوده که 34درصد فروش کل سال قبل را پوشش می دهد و نسبت به مشابه سه ماهه سال گذشته 20% افزایش یافته است.

میانگین فروش ماهانه 18.4میلیارد تومان بوده که نسبت به میانگین فروش سال قبل 35% افزایش یافته است.

مقدار فروش شرکت در اسفند ماه 3522 تن بوده که نسبت به ماه قبل 49 درصد  افزایش داشته است، که حاصل از افزایش مقداری فروش در دو محصول مایع ظرفشویی داخلی و مایع لباسشویی داخلی می باشد.

شرکت دارای 12 محصول می باشد، در حالی که محصولات اصلی شرکت به ترتیب “مایعات ظرفشویی داخلی”،” مایع لباسشویی داخلی “و” ژل ظرفشویی صادراتی” می باشد .

مایع ظرف شویی گلی محصول اصلی شرکت می باشد که در بازار طرفداران خاصی دارد، نرخ فروش این محصول تقریبا مشابه ماه قبل است.

شرکت در سال مالی منتهی به30آذر98،به ازای هر سهم 261 تومان سود ساخته که 100 تومان را در مجمع تقسیم کرد.

با توجه به افزایش مقدار فروش شرکتهای شوینده نگهداری سهم به شدت توصیه میشود.

جداول ونمودارهای زیر عملکرد یک ساله شرکت را به طور کامل شرح میدهد:

مقایسه عملکرد شرکت صنایع بهداشتی ساینا
مقایسه مقدار تولید محصولات ساینا
مقایسه مقدار فروش محصولات ساینا
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا