عملکرد شرکتها

بررسی اطلاعات و صورت‌های مالی سخاش منتهی به 1398/06/31

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای شرکت سیمان خاش با نماد سخاش دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 در تاریخ 1398/08/22 روی کدال ارائه شد.

شرکت سیمان خاش در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 1398، در گزارش حسابرسی شده به ازای هر سهم سودی شناسایی نکرده این در حالیست که شرکت در گزارش حسابرسی نشده به ازای هر سهم 1,065 ریال سود شناسایی کرده بود؛ این تغییر عمدتاً ناشی از سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها و سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه در گزارش حسابرسی شده بوده است.

«سخاش» با سرمایه ثبت شده 125,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ سودی محقق نکرده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا