عملکرد شرکتها

بررسی اطلاعات و صورت‌های مالی شفن منتهی به 1398/06/31

شرکت پتروشیمی فن آوران در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 1398، در گزارش حسابرسی شده به ازای هر سهم 12,333 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده کمتر از یک درصد کاهش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی و افزایش هزینه‏‌های فروش، اداری و عمومی در گزارش حسابرسی شده بوده است.

«شفن» با سرمایه ثبت شده 950,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 11,716,513 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا