عملکرد شرکتها

بررسی اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای وبشهر دوره 6 ماهه منتهی به 1398/03/31

شرکت به پخش در دوره 6 ماهه منتهی به خرداد 1398، در گزارش حسابرسی شده به ازای هر سهم 33 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل %38 افزایش یافته است؛ این سودآوری عمدتاً ناشی از رشد %103 درآمدهای عملیاتی بوده است.

شرکت مورد گزارش که زیرمجموعه شرکت توسعه صنایع بهشهر می باشد با سرمایه ثبت شده 1,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1398/09/30 مبلغ 32,939 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا