عملکرد شرکتها

بررسی افزایش درآمد همراه و اخابر

شرکت‌های ارتباطات سیار ایران و مخابرات ایران با انتشار گزارش عملکرد فعالیت یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه اعلام کردند درآمد تجمعی آنها تا انتهای تاریخ یاد شده، به صورت افزایشی بوده است.

شرکت ارتباطات سیار ایران در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۱۳ هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال درآمد داشته است.

“همراه” براساس عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۱۲۸ هزار و ۱۸۳ میلیارد ریال درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، افزایش ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد.

درآمد ۹ ماهه “اخابر” افزایش  چندانی نداشت

شرکت مخابرات ایران با سرمایه ۶۰ هزار ریال گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۸ را منتشر کرد.

شرکت مخابرات ایران در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸، معادل ۴ هزار و ۷۲۶ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال درآمد داشته است.

“اخابر” براساس عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، مبلغ ۴۲ هزار و ۵۶۳ میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال مالی گذشته، حکایت از افزایش ۲ درصدی دارد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا