عملکرد شرکتها

بررسی توان سودسازی تایرا

شرکت تراکتورسازی ایران با نماد تایرا در زمینه مونتاژ انواع تراکتورهای سبک، نیمه سنگین و سنگین فعالیت دارد. بازار این شرکت تا چند سال پیش کاملا انحصاری بود، اما با تغییر سیاست های دولتی رقبای دیگری نیز به این حوزه ورود کردند. با این وجود حدود 95 درصد از بازار کشور در اختیار این شرکت می باشد. ظرفیت اسمی تولید این شرکت 30 هزار دستگاه انواع تراکتور در سال می باشد که البته در سال های گذشته فقط کمی بیش از نیمی از ظرفیت شرکت فعال بوده است.

این شرکت در اسفند ماه مبلغ 61 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه قبل ( با فروش 81 میلیاردی ) مبلغ فروش شرکت 25 درصد کاهش یافته است. شرکت در مجموع 12 ماه سال 98 مبلغ حدود 2 هزار میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ( با فروش 1100 میلیاردی ) مبلغ فروش شرکت 82 درصد افزایش یافته است.

تایرا در اسفند ماه مقدار 436 درستگاه تراکتور با نرخ هر دستگاه حدودا 140 میلیون تومان فروخته است که نسبت به ماه قبل مقدار فروش 29 درصد کاهش داشته است .

براساس گزارش 9 ماهه 98 (حسابرسی نشده ) درآمد های عملیاتی شرکت در این 9 ماه نسبت به سال مالی 97 میزان 33 درصد افزایش یافته است که اما افزایش 39 درصدی بهای تمام شده نسبت به سال مالی 97 باعث کاهش سود ناخالص شرکت در این 9 ماه شده است. چیزی نزدیک به 90 درصد فروش شرکت داخلی و 10 درصد صادراتی است درحالی که حاشیه سود ناخالص فروش داخلی 9 درصد و حاشیه سود ناخالص صادراتی 26 درصد است . شرکت برای سه ماهه بهار سال 99 مقدار حدودا 4600 دستگاه برای فروش تخمین زده است که 4000 دستگاه داخلی و 600 دستگاه صادراتی .

سهم در سال پیش رو با فرض نرخ 190 میلیون تومان و فروش حوالی 17500 دستگاه تراکتور ( 50% افزایش نرخ نسبت به آخرین نرخ اعلامی که حدود 130 میلیون از قرار هر تراکتور به طور متوسط می باشد ) حوالی 180 تومان می تواند سود بسازد.اگر افزایش نرخ 30% باشد نسبت به نرخ 130 میلیونی متوسط نرخ های آخر سال، سود به 160 تومن خواهد رسید.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا