عملکرد شرکتها

بررسی دلایل افزایش سودآوری غشصفا در گزارش عملکرد جدید

شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان در زمینه تهیه و تولید و توزیع شیر وانواع فراورده های آن و آبمیوه است که در سال 1355 با ظرفیت 81000 تن در سال به بهره برداری رسید و در نهایت ظرفیت شرکت در سال 1397 به 161385 تن در سال در قالب 36 محصول رسیده است.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان در اسفند ماه سال جاری مبلغ 71 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه قبل (111 میلیارد)  مبلغ فروش شرکت 36 درصد کاهش داشته است همچنین شرکت در مجموع دوازده ماه سال جاری مبلغ 920 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (با فروش 451 میلیاردی) مبلغ فروش 103 درصد رشد داشته است که هم افزایش مقداری فروش بخصوص در محصولات اصلی و هم افزایش نرخ فروش تاثیر گذار بوده است.

شرکت در اسفند ماه 763  تن انواع خامه با نرخ هر تن 22 میلیون 600 هزار تومان فروخته است که مقدار فروش نسبت به ماه قبل 68 درصد کاهش فروش داشته است .

غشصفا در اسفند ماه به مقدار حدودا 5600 تن انواع شیر به نرخ هر تن 3 میلیون 800 هزار تومان فروخته است که نسبت به ماه قبل مقدار فروش شرکت 37 درصد کاهش داشته است اما نرخ فروش هرتن نسبت به ماه قبل 29 درصد افزایش داشته است .

همچنین شرکت در این ماه 936 تن انواع پنیر با نرخ هر تن 16 میلیون 600 هزار تومان قروخته است که نسبت به ماه قبل مقدار فروش 22 درصد افزایش داشته است.

بر اساس گزارش 9 ماهه (حسابرسی نشده) درآمد های عملیاتی شرکت در سال جاری 39 درصد نسبت به سال مالی قبل افزایش پیدا کرده است حاشیه سود ناخالص شرکت در سال جاری 9 درصد است درحالی که در سال مالی قبل 12 درصد بوده و این کاهش به دلیل افزایش همزمان بهای تمام شده به همراه درآمد عملیاتی شرکت است از دلایل دیگر که باعث شده سود ناخالص شرکت کاهش یابد برگشت از فروش هست که در سال مالی قبل 3 میلیارد بوده در حالی که در سال جاری شرکت 27 میلیارد تومان برگشت از فروش داشته است.

شرکت هم فروش داخلی و هم فروش صادراتی دارد و با وجود اینکه حجم فروش داخلی شرکت بیشتر است اما حاشیه سود فروش صادراتی برای شرکت 16 درصد است درحالی که حاشیه سود داخلی شرکت 13 درصد است . درحالی که انواع پنیر و کره بیشترین حاشیه سود ناخالص را برای شرکت دارند دو محصول انواع ماست و شیر خشک برای شرکت زیان به عمل آورده اند.

90 درصد بهای تمام شده شرکت را مواد مصرفی تشکیل می دهد که بیشتر شیرخام و خامه است که تمامن از داخل تهیه میشود همچنین شرکت در پایان سال 99 از طرح خط دوم اسپری درایر بهره برداری خواهد کرد.

نمایش بیشتر

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا