عملکرد شرکتها

بررسی سودآوری شرکت سیمان خوزستان در گزارش 6ماهه

شرکت سیمان خوزستان ۶ماهه توانست سود هرسهم خود را به ۶۳۲ریال برساند که در مقایسه با گزارش ۳ماهه جهش مطلوبی را در سودسازی رقم زده است.

این شرکت در دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۸  در مقایسه با مدت مشابه سال مالی گذشته، سود خالص را با افزایش ۲۲درصدی مبلغ ۴۱۰میلیارد و ۵۰۹میلیون ریال و سود انباشته را با کاهش ۱۱درصدی مبلغ ۹۲۶میلیارد و ۸۶۱میلیون ریال منتشر کرد.

در گزارش ۶ماهه این شرکت اعلام شد که فروش انواع محصولات آن به یک میلیون و ۲۹۸هزار و ۳۴۴تن و به مبلغ ۲هزار و ۱۷۲میلیارد و ۴۰۱میلیون ریال رسیده که از این محل ۸۹۲میلیارد و ۵۷۷میلیون ریال سود ناخالص شناسایی کرده است.

این شرکت در تشریح اهداف خود اعلام کرده است که سیمان خوزستان باتوجه به اینکه صادرات محور است، برای سال جاری در نظر دارد صادرات خود را به حداکثر برساند تا سود بیشتری را از این محل کسب کند.

در برآوردی که “سخوز” از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی دارد، اعلام کرد که برای تامین مالی خود نسبت به اخذ تسهیلات به مبلغ ۳۵۰میلیارد ریال از بانک ها اقدام کرده که درصورت تحقق به حجم تسهیلات شرکت اضافه خواهد شد. همچنین با توجه به روند افزایش سرمایه تاپایان سال ۷۵۰میلیارد ریال سرمایه شرکت اضافه خواهد شد. این شرکت قصد دارد سرمایه خود را به مبلغ یک هزار و ۴۰۰میلیارد ریال از محل مطالبات وآورده نقدی سهامداران افزایش دهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا