عملکرد شرکتها

سودآوری عالی شگل در گزارش جدید

شرکت گلتاش با سال منتهی به 30 آذر ،در اسفند ماه 98، 74.8میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه قبل  37% رشد داشته است.

شرکت محصولات متنوعی تولید میکند که شامپو شبنم و صابون گلنار بیشترین حجم فروش را به خود اختصاص میدهند.

مجموع فروش سه ماهه دی و بهمن واسفند ماه 174.3 میلیاردتومان بوده که 31 % فروش کل سال قبل را پوشش می دهد، در ضمن نسبت به مدت مشابه 28% رشد داشته است.

میانگین فروش ماهانه 58 میلیاردتومان بوده که نسبت به میانگین فروش سال قبل 23.5%رشد داشته است.

مقدار فروش شرکت در بهمن ماه5668 تن بوده که نسبت به ماه قبل 24%  افزایش داشته است.

محصول اصلی شرکت شامپو است که مقدار فروش اسفند ماه نسبت به ماه قبل حدودا 32% افزایش یافته در حالی که نرخ فروش این محصول 1% افزایش یافته است.

همچنین نرخ فروش صابون نسبت به ماه قبل 73% رشد کرده است.

درآمد شرکت درسال مالی منتهی به30 آذر 98 ، 566میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل رشد120 درصدی داشته است.

شرکت عملکرد بسیار خوبی در زمستان داشته است و  احتمالا گزارش سه ماهه مطلوبی از این شرکت خواهیم داشت. 

لینک زیر تحلیل جامعی از این نماد جذاب ارائه میکند.

تحلیل بنیادی و جامع شگل 

به اعتقاد تیم ما شرکت گلتاش تا 75 تومان سود برای فصل زمستان داشته باشد.

جداول و نمودارهای زیر عملکرد یک ساله شرکت را به طور کامل شرح میدهد:

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا