عملکرد شرکتها

بررسی سودآوری پتروشیمی جم منتهی به 1398/06/31

شرکت پتروشیمی جم توانست در دوره ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۸ سود تلفیقی هرسهم را یک هزار و ۶۲۹ریال محقق سازد.

این شرکت در دوره مالی مورد گزارش سود عملیاتی را مبلغ ۲۱هزار و ۱۱۷میلیارد ریال، سود خالص را ۲۵هزار و ۹۵۶میلیارد ریال و سود انباشته را ۳۵هزار و ۱۸۶میلیارد ریال منتشر کرده است.

این شرکت در برآوردی که از تغییرات عوامل بهای تمام شده برای دوره ۶ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۸ داشته، اعلام کرد که باتوجه به نوع طراحی و ترکیب خوراک قابل استفاده در کوره های طراحی شده پتروشیمی جم در حال حاضر ترکیب خوراک طبق پیش بینی های اعلام شده است. همچنین تغییر در نرخ خوراک که بستگی به مصوبات هیات دولت و انجمن صنفی کارفرمایان همچنین نرخ ارز دوره آتی دارد.

سایر برنامه های با اهمیت این شرکت نیز توقف کاهش قیمت نفت مطابق پیش بینی ها در سال های آتی و رشد قیمت های جهانی است که نشان می دهد که آینده با رشد محصولات پتروشیمی خواهد بود. همچنین جلوگیری از کاهش خوراک دریافتی مجتمع هدف دیگر “جم” است که این موضوع منجر به حفظ سطح تولید و تداوم سودآوری شرکت خواهد شد.

شایان ذکر است؛ باتوجه به سرمایه گذاری های شرکت در پروژه شرکت توسعه پلیمر پادجم شرکت سرمایه گذاری جدیدی در دستور کار نداشته و صرفا در افزایش سرمایه احتمالی شرکت مزبور مشارکت خواهد کرد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا