عملکرد شرکتها

بررسی سودسازی توکاریل در گزارش جدید

در گزارش جدید توریل می توان میزان سود بیشتر این سهم را نسبت به سایر هم گروهی های آن مشاهده نمود.

توکاریل ( توریل ) 45 میلیارد تومان درآمد از محل حمل ریلی مواد اولیه داشته که نسبت به ماه قبل آن (38 میلیارد تومان) 18% افزایش یافته است.

شرکت تا پایان مهر ماه به صورت تجمعی 300 میلیارد تومان شناسایی درآمد داشته و توانسته 70% درآمد سال مالی قبل خود را پوشش دهد.

عمده درآمد شناسایی شده شرکت از محل حمل مواد اولیه فولاد مبارکه می باشد به گونه ای که در سال قبل 80%  و تا پایان مهر ماه سال جاری به 90% درآمدهای شرکت از محل مذکور بوده است.

عملکرد مهر ماه شرکت از متوسط عملکرد ماهانه سال جاری شرکت بهتر بوده است.

با استناد به عملکرد سال قبل متوسط فروش ماهانه شرکت در پنج ماهه پایانی سال (41 میلیارد تومان) نسبت به متوسط درآمد هفت ماهه ابتدائی سال (32 میلیارد تومان) 28% افزایش را نشان می دهد.

قرار داد منعقد شده با فولاد مبارکه از ابتدای مهر ماه سال 1395 و به مدت چهار سال ( تا پایان شهریور سال 1399 ) می باشد.

 شرکت برنامه افزایش سرمایه از محل سود انباشته و از 200 به 320 میلیارد تومان را در دستور کار خود دارد.

شایعاتی در مورد افزایش سرمایه از محل تجدید در این شرکت ( با توجه به اینکه قبلا از این محل انجام نشده) به گوش می رسد.

مجموع بدهی های جاری شرکت (280 میلیارد تومان ) حدود 60 میلیارد تومان از مجموع دارائی های جاری شرکت (220 میلیارد تومان) بیشتر است و نتیجتا کسری سرمایه در گردش 60 میلیارد تومانی را برای شرکت باعث شده است.

با توجه به اتمام قرارداد منعقد شده سه ساله با فولاد مبارکه و تمدید یکساله آن انتظار می رود نرخ حمل هر تن-کیلومتر افزایش یابد.

درصد تغییر نرخ حمل در سالهای 96 و 97 حدود 20% بوده است و انتظار می رود با توجه به شرایط تورمی حاکم بر کشور و افزایش نرخ حامل های انرژی در سال آینده، افزایش نرخ حمل از 20% بیشتر باشد.

در سال مالی قبل شرکت به میزان سود عملیاتی خود درآمد غیر عملیاتی داشت که عمدتا هم از محل فروش سرمایه گذاری های شرکت ( بیش از 90% درآمد غیر عملیاتی ) بوده است که انتظار می رود اندازه رقم فوق در سال جاری به مراتب کاهش پیدا کند.  

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا