عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد شرکت معدنی کیمیای زنجان گستران

شرکت معدنی کیمیای زنجان گستران در مهر ماه امسال درآمدی معادل 15.2 میلیارد تومان کسب نموده که نسبت به ماه قبل 33% کاهش یافته است.

تولید کل این ماه معادل 14,296 تن بوده است که از مهر ماه سال گذشته 32% بیشتر بوده است. تولید تجمعی شرکت نیز از ابتدای سال مالی تا کنون معادل 62,287 تن می‌باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 54% افزایش داشته است.

کل فروش مقداری مهر ماه برابر است با 13,501 تن و نسبت به ماه قبل 61% کاهش یافته است. همچنین فروش مقداری تجمعی از ابتدای سال نیز با 81% افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 64,294 تن رسیده است.

درآمد این ماه شرکت از محصول کنسانتره روی اکسیده می‌باشد که با 2.3% افزایش نرخ معادل 4,250,000 تومان به فروش رسیده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا