عملکرد شرکتها

بررسی صورت‌های مالی شرکت پتروشیمی پارس منتهی به 1398/06/31

شرکت پتروشیمی پارس در صورت های مالی ۶ماهه سود هر سهم را ۴هزار و ۹۹۸ریال اعلام کرد که در مقایسه با سود ۲هزار و ۷۸۵ریالی دوره ۳ماهه با رشد همراه شده است.

این شرکت در تشریح اهداف خود در خصوص تولید و فروش محصولات اعلام کرد که دستیابی و تحقق برنامه تولید پیش بینی شده در بودجه سال ۹۸ از طریق رفع تنگناهای تولید و جلوگیری از توقفات تولید با برنامه ریزی منسجم و توسعه سهم فروش های داخلی به منظور کاهش اثرات تحریم ضمن حفظ سهم بازارهای صادراتی به منظور حفظ درآمدهای ارزی است.

همچنین با توجه به رابطه مستقیم و معنادار قیمت فروش محصولات با قیمت نفت، قیمت فروش محصولات برای سال ۹۸ بر اساس قیمت پیش بینی شده نفت در بودجه کل کشور توسط واحد برنامه ریزی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تعیین و در بودجه لحاظ شده است. علاوه بر این فرمول قیمت خوراک نسبت به سوال ۱۳۹۷ تغییری نداشته و قیمت خرید مواد اولیه همانند قیمت های فروش محصولات توسط واحد برنامه ریزی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تعیین و در بودجه لحاظ شده است.

“پارس” درباره هزینه های توزیع و فروش اعلام کرد در حوزه هزینه حمل محصولات با توجه به اجاره کشتی جهت حمل محصولات صادراتی به منظور کاهش آثار تحریم ها نسبت به سال ۹۷ دارای افزایش خواهد بود که آثار افزایشی آن در بودجه لحاظ شده است. هزینه های عمومی و اداری با رعایت حداکثر صرفه جویی نسبت به سال۹۷ تغییر چندانی نخواهد داشت. پیش بینی می شود درآمدهای غیرعملیاتی سال ۹۸ در محدوده  درآمدهای غیرعملیاتی سال ۹۷ باشد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا