عملکرد شرکتها

بررسی صورت‌های مالی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 1398 ضمن ثبت افزایش سرمایه %100 در این دوره، در گزارش حسابرسی شده به ازای هر سهم 33 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده تغییری نداشته است.

«ثعتما» با سرمایه ثبت شده 70,732 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 2,365 میلیون ریال سود خالص محقق کرده این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل 34 ریال زیان شناسایی کرده بود؛ این سودآوری عمدتاً ناشی از رشد %203 جمع درآمدهای عملیاتی و رشد %426 سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها بوده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا