عملکرد شرکتها

بررسی صورت‌های مالی میاندوره‌ای وشمال منتهی به 1398/06/31

شرکت سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 1398، در گزارش حسابرسی شده به ازای هر سهم 75 ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده تغییری نداشته است.

«وشمال» با سرمایه ثبت شده 121,900 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 9,159 میلیون ریال زیان خالص شناسایی کرده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا