عملکرد شرکتها

اطلاعات و صورت‌های مالی گپارس منتهی به 1398/06/31

شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 1398، در گزارش حسابرسی شده به ازای هر سهم 25 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده %39 افزایش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از کاهش %6 هزینه‌های فروش، اداری و عمومی در گزارش حسابرسی شده بوده است.

«گپارس» با سرمایه ثبت شده 15,307 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 384 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا