عملکرد شرکتها

بررسی صورت های مالی بکام منتهی به 1398/06/31

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (کابلهای مخابراتی شهید قندی) در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 1398 به ازای هر سهم 76 ریال سود محقق کرده این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 271 ریال زیان شناسایی کرده بود؛ این سودآوری عمدتاً ناشی از رشد %85 درآمدهای عملیاتی بوده است.

«بکام» با سرمایه ثبت شده 600,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 45,440 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا