عملکرد شرکتها

بررسی صورت های مالی ۶ماهه «اخابر» منتهی به 1398/06/31

شرکت مخابرات ایران با نماد “اخابر” در راستای ایجاد و بهره برداری شبکه های مخابراتی و هرگونه فعالیت مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ،ایجاد و بهر ه برداری شبکه های تلفن ثابت ،سیار ، انتقال داده ها و محتوا صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۸ را اعلام کرد.

این شرکت در دوره مورد گزارش سود عملیاتی ۲۳هزار و ۳۲میلیارد ریال، سود خالص را ۲۰هزار و ۴۲۷میلیارد ریال و سود انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی را ۳۸هزار و ۵۰۲میلیارد ریال اعلام کرد.

«اخابر» در صورت های مالی میان دوره ای شرکت اصلی اعلام کرد که سود عملیاتی شرکت به ۶۴۷میلیارد ریال، سود خالص به ۳۴۱میلیارد ریال و سود انباشته پایان دوره به ۳۴۱میلیارد ریال  رسیده است.

از سوی دیگر این شرکت در صورت های مالی تلفیقی ۳ماهه توانسته بود سود ۱۱۰ریالی برای هرسهم محقق سازد. همچنین سود عملیاتی آن به ۹هزار و ۵۱۶میلیارد ریال، سود خالص به ۷هزار و ۴۶۴میلیارد ریال و سود انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی به ۲۲هزار و ۹۴۲میلیارد ریال بالغ شده بود.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا