عملکرد شرکتها

بررسی صورت های مالی شرکت تاید واتر خاورمیانه

اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت تاید واتر خاورمیانه میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)

شرکت تاید واتر خاورمیانه در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 1398، در گزارش حسابرسی شده به ازای هر سهم 960 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده %9 کاهش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از کاهش %54 سایر درآمدهای عملیاتی و افزایش %9 بهای تمام ‌شده درآمدهای عملیاتی در گزارش حسابرسی شده بوده است.

«حتاید» با سرمایه ثبت شده 1,950,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 960,228 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا