عملکرد شرکتها

بررسی صورت های مالی نماد ثغرب منتهی به 1398/06/31

صورت‌های مالی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب سال مالی منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی_شده)

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب در دوره 12 ماهه منتهی به شهریور 1398، در گزارش حسابرسی شده به ازای هر سهم 21 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده %5 کاهش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از افزایش %5 بهای تمام ‌شده درآمدهای عملیاتی و افزایش هزینه‌های فروش، اداری و عمومی در گزارش حسابرسی شده بوده است.

«ثغرب» با سرمایه ثبت شده 900,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1398/06/31 مبلغ 19,122 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا