عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد بهمن ماه سیمان خاش

شرکت سیمان خاش در دوره یک ماهه بهمن مبلغ 15 میلیارد تومن فروش داشته است که نسبت به ماه قبل تفاوتی نداشته اما نسبت به مدت مشابه سال قبل 50  درصد افزایش داشته است

سیمان پاکتی پوزولانی در بهمن ماه به مقدار 39325 تن فروخته شده با نرخ 210 هزار تومن به ازای هر تن که افزایش 32 درصدی در مقدار فروش نسبت به ماه قبل باعث افزایش مبلغ فروش آن در بهمن شده است.

سیمان پاکتی تیپ 2 در بهمن ماه به مقدار 13675 تن با نرخ 213 هزارتومان به ازای هر تن که با افزایش 32 درصدی در مقدار فروش نسبت به ماه قبل باعث افزایش مبلغ فروش آن در بهمن شده

سیمان فله تیپ 2 در بهمن ماه به مقدار 15872 تن فروخته است با نرخ 168 هزار تومان به ازای هر تن که با افزایش 100 درصدی نسبت به ماه قبل در مقدار فروش مواجه است

شرکت در دوره 9 ماهه 98 به مقدار 6000 تن با نرخ هرتن 180 هزار تومان سیمان فله صادر کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل صادراتی نداشته است.

شرکت در 9 ماهه 98 به مقدار 44507 تن سیمان پاکتی صادر کرده که نسبت به 9 ماهه سال قبل ( مقدار 73172 تن ) کاهش 39 درصدی را تجربه کرده است اما افزایش فوق العاده 155 درصدی نرخ فروش هر تن در 9 ماهه 98 مبلغ 4.2 میلیارد تومان حاشیه سود ناخالص برای شرکت ایجاد کرده است.

با توجه به براورد شرکت برای سه ماهه پایانی سال 98 که مقدار فروش را در مجموع 253 هزار تن تخمین زده و براساس گزارش های دی و بهمن و فروش 150 هزار تن انتظار داریم شرکت به تخمین مقدار مورد نظر دست یابد.

همچنین با توجه به برآورد شرکت از بهای تمام شده عوامل تولید تا پایان سال 98 تغییری ندارد و ثابت است همچنیین شرکت نرخ مواد مصرفی خود را نیز تا پایان سال 98 ثابت براورد کرده است اما برای بهار سال آینده انتظار افزایش 30% در نرخ  مواد اولیه را دارد. انتظار می رود در صورت افزایش نرخ حمل و نقل ( گازوئیل ) شرکتهای گروه سیمانی بتوانند دوباره در اوایل تابستان سال جاری افزایش نرخ بگیرند.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا