عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد تابستان گروه کاشی سازهای بورس

صنایع کاشی و سرامیک سینا با نماد کساوه به ازای هر سهم 730 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (314 ریال) 130% رشد کرده است. فروش مقداری نه ماهه کاشی و سرامیک شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 10% افزایش یافته است.  نسبتهای مالی شرکت مثل حاشیه سود ناخالص و خالص به صورت فصلی و هر چند نامحسوس رشد داشته است. بازده حقوق صاحبان سهام شرکت به 53% رسیده است. براساس داده های سال مالی قبل فروش مقداری زمستان کاشی شرکت 2700 هزار متر مربع و معادل فروش 30% کل سال مالی قبل بود. در حالت خوشبینانه و با فرض تکرار فروش مقداری زمستان سال قبل در کنار متوسط نرخ فروش 35 هزار تومانی کاشی سود هر سهم به 120 تومان خواهد رسید. با کمی نگاه واقع بینانه و فروش 2 میلیون مترمربعی کاشی در سه ماهه پایانی سال سود هر سهم سال جاری به 110 تومان خواهد رسید.

کاشی پارس با نماد کپارس در نه ماهه 130 تومان سود ساخته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (115%) رشد کرده است. شرکت سود انباشته خوبی دارد و این امر پتانسیل تقسیم سود حداکثری در مجمع را فراهم می کند. از محل انباشته شرکت می تواند 100% افزایش سرمایه بدهد. شرکت 500 هزا متر مربع کاشی دیوار و 120 هزار متر مربع کاشی پرسلان در انبار خود دارد. این نماد همانند نماد کپارس در عملکرد به صورت خطی نسبت به تابستان عمل کرده است. کساوه اما درصد بیشتری از فروش ریالی (30%) را نسبت به کپارس  (20%) به سود خالص تبدیل کرده است. انتظار می رود در سال جاری 175 تومان سود به ازای هر سهم محقق شود.

کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی با نماد کسعدی با افت قابل توجهی در فروش مقداری (35%) همراه شده است. صادرات شرکت کاهش به مراتب بیشتری داشته و از 1.2 میلیون مترمربع کاشی صادراتی به 360 هزار مترمربع رسیده است. امسال مارجین صادرانی شرکت رشد بسیار خوبی داشته و از مارجین داخلی هم حتی بیشتر شده است. در سال جاری با فرض فروش 800 هزار مترمربع کاشی کف با متوسط نرخ 23 هزار تومان از قرار متری برای سه ماهه پایانس سال می تواند در مجموع حدود 380 ریال سود به ازای هر سهم بسازد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا