عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد خدیزل در شهریور99

بهمن دیزل در شهریور 99،  60 میلیارد تومان فروخته که نسبت به ماه قبل 30 درصد رشد کرده همچنین در این ماه 23 میلیارد تومان نیز از درآمد ارائه خدمات عایدی داشته است. مبلغ فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش 90 درصدی یافته است.

عمده تولید شرکت مینی باس است که آنرا با 7 درصد افزایش نرخ در شهریور، 6.490.265.625 ریال به ازای هر عدد به فروش رسانده است.

خدیزل این محصول را به تعداد 53 عدد تولید کرده و به مدد موجودی قبلی 64 عدد فروخته است.

مجموع مبلغ تجمعی فروش بهمن دیزل در 6 ماهه ابتدای سال مالی جاری، 304 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 98، افزایش 79 درصدی را نشان میدهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا