عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد خرداد 1400 نماد کل گهر

معدنی و صنعتی گل گهر در خرداد ماه، 4.439 میلیارد تومان فروش داشته نسبت به ماه قبل 7% داشته و نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 165 درصدی داشته است.

100٪ فروش شرکت در خرداد داخلی بوده و گندله محصول اصلی شرکت است.

تولید گندله نسبت به ماه قبل با افزایش 1 درصدی 1.079.958 تن و مقدار فروش 6% افت کرده و 1.110.955 تن بوده است.

کگل در خرداد محصول عمده شرکت را با 11% رشد نرخ به رقم 35.149.277 ریال به ازای هر تن فروخته است.

مجموع مبلغ فروش این شرکت در 3 ماهه ابتدای سال مالی جاری، 13.000 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 99، افزایش 222 درصدی را نشان میدهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا