عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد خزامیا اسفند99

خزامیا با تولید 2500 دستگاه وانت در اسفند ماه 99، 17 درصد افت تولید را نسبت به بهمن ماه تجربه کرده است. میزان تولید تجمعی سال 99 نیز تقریبا نسبت به سال 98 ثابت است.

با اینحال تعداد فروش شرکت در اسفند بسیار بیشتر از میانگین ماهانه سال است. خزامیا در اسفند با فروش 9300 دستگاه وانت 112 درصد رشد را نسبت به بهمن ماه داشته است. رشد قیمت خودرو در سال جاری نیز باعث شده در اسفند ماه هردستگاه وانت NI به نرخ 167 میلیون تومان و هر دستگاه وانت NIB  به نرخ 174 میلیون تومان به فروش برسد. این نرخ ها به طور میانگین، 4.6 درصد نسبت به بهمن ماه و 168 درصد نسبت به اسفند سال قبل افزایش داشته است.

درآمد فروش اسفند خزامیا با 135 درصد رشد نسبت به بهمن 16420 هزار میلیارد رسیده است. این رقم نسبت به اسفند سال قبل رشد 676 درصدی داشته است.

بدین ترتیب خزامیا سال 99 را در حالی به پایان رسانید که افزایش نرخ در کنار افزایش تعداد فروش (بخصوص در اسفند ماه) رشد درآمدی سالانه 49750 میلیارد ریالی را پی داشته که نسبت به درآمد فروش سال 98 ، رشدی بیش از 80 درصد را داشته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا