عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد خساپا اسفند99

شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) در اسفند ماه، 3.200 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل افزایش 64 درصدی را نشان میدهد!

بیشترین حجم مبلغی فروش ماهانه سایپا در اسفند مربوط به فروش خانواده تیبا ست.

تولید این گروه 13% کاهش داشته و 22.811 دستگاه بوده ولی فروش آن 38% رشد کرده و 31.680 دستگاه اعلام شده است!

 نرخ  هم با افزایش 7 درصدی، 807.120.202 ریال به ازای هر دستگاه گزارش شده است.

مجموع مبلغ تجمعی فروش این شرکت در سال مالی قبل ، 16.373 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 98، افزایش 19 درصدی را نشان میدهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا