عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد داروسازی فارابی در تیر1400

داروسازی فارابی در تیر ماه 1400، مبلغ 44 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل 11% رشد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت 38 درصدی را نشان میدهد.

80% مبلغ فروش شرکت در تیرماه متعلق به کپسول بوده است.

تولید کپسول طی یکماهه با 3% افت 88.456 هزارعدد بوده و مقدار فروش با 5% افزایش 93.014 هزارعدد است.

نرخ این محصول با 5% رشد 3.838.401 ریال در هر هزارعدد بوده است.

مبلغ تجمعی فروش دفارا در 4 ماهه ابتدای سال مالی جاری، 170 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 99، کاهش 39 درصدی را نشان میدهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا