عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد دجابر در مهر99

داروسازی جابر ابن حیان در مهر ماه 99، 39 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل کمی کاهش داشته ولی به نسبت مدت مشابه سال قبل، 112% رشد داشته است.

این ماه  اسپری بیشترین حجم مبلغ فروش را به خود اختصاص داده که  تولید آن 26% و فروش هم 6% افزایش داشته است.

دجابر در مهر اسپری را با افت 24% به نرخ 379.373 ریال به ازای هر عدد فروخته است.

با اندکی اغماض و از تابستان اسپری مربوط به داروی کرونا وارد خط تولید شرکت شده است به نحوی که متوسط نرخ اسپری در بهار عدد 15500 تومان بوده که در تابستان با رشد 100% به 36 هزار تومان رسیده است.

مبلغ تجمعی فروش این شرکت دارویی در 7 ماهه ابتدای سال مالی جاری ، 197 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 98، افزایش 58 درصدی را نشان میدهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا