عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس

ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ( زپارس ) در نخستین ماه سال مالی خود ( دی ماه ) حدود 3.8 میلیارد تومان فروش داشته است. شرکت 1300 تن شیر با نرخ فروش 2570 تومان از قرار کیلویی به فروش رسانده است. در سال مالی قبل شرکت 13 هزار تن شیر فروخته بود. شرکت در فروش محصولات کشاورزی مثل گندم و ذرت نیز فعالیت داشته و بخش مهمی از درامدهای شرکت را شامل می شوند.

شرکت این محصولات را در زمین های خود می کارد و بخشی از زمین را هم اجاره داده و از این محل درآمد غیر عملیاتی تکرارپذیر شناسایی می کند. اراض های 3070، 1380 و 610 هکتاری از جمله زمین های شرکت هستند. شرکت تا افق 1400 احداث یک گاوداری با 5000 راس گاو شیری ( کل گله 10000 راس ) را مد نظر دارد.

شرکت حدود 1000 راس گاو شیری دارد و به ثمر رسیدن پروژه جدید گاوداری گام بلندی در راستای افزایش ظرفیت تولید شرکت خواهد بود. شرکت در سال مالی قبل به طور متوسط حدود 36 کیلوگرم شیر در روز تولید کرده است. پروانه تاسیس فاز اول گاوداری با تعداد 1000 راس دام مولد ماده با ترکیب 2000 راس کله گله دریافت شده است و کارهای اجرایی آن در حال انجام است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا