عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد سشرق اردیبهشت 1400

سیمان شرق در اردیبهشت ماه، 61 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 94 درصدی داشته است.

سشرق، سیمان تولید میکند و آنرا در داخل و خارج از کشور میفروشد. 84 درصد کل فروش شرکت در اردیبهشت داخلی میباشد.

تولید سیمان نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 10 درصدی و مقدار فروش نیز افت 10 درصدی داشته است. مقدار تولید 156.144 تن و مقدار فروش 152.794 تن بوده است.

نرخ سیمان تیپ داخلی با 33% افزایش طی یکماهه فروردین تا اردیبهشت، 3.742.651 ریال و نرخ صادراتی این محصول با 9% افزایش 4.591.441 ریال در هر تن گزارش شده است.

نرخ دلاری سیمان سشرق از 18 دلار در هرتن فروردین به 20 دلار رسیده است.

مجموع مبلغ فروش این شرکت در 8 ماهه ابتدای سال مالی جاری، 347 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 99، افزایش 68 درصدی را نشان میدهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا