عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد شاراک در سال مالی 98/6/31

پتروشیمی شازند (شاراک ) در آبان ماه 564 میلیارد تومان فروش داشته است که در قیاس با مهر ماه (592 میلیارد تومان) کاهش 5% داشته است.

نفتا ماده اولیه مصرفی شرکت پتروشیمی شازند است. عملکرد شرکت در تابستان نسبت به هار ضعیف تر بوده است به گونه ای که در تابستان 1400 و در بهار 1800 میلیارد تومان فروش داشته است.

در مرداد شرکت اورهال و تعمیرات دوره ای داشت اما در شهریور فروش از متوسط شش ماهه ضعیف تر بود.

همین عملکرد ضعیف تابستان علی رغم عملکرد مناسب بهار باعث شده بود که سود عملیاتی نیمه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل با اندکی کاهش همراه شود.

اما شناسایی درآمد غیرعملیاتی تکرارپذیر سود سپرده بانکی قابل ملاحظه باعث شد که سود نیمه اول سال به 86 تومان برسد که حدود 20 تومان آن غیر عملیاتی بود.

مارجین ناخالص فروش یک تن محصول تولیدی شرکت در سال جاری نسبت به متوسط سال قبل کاهش یافته است.

نرخ نفتا نسبت به متوسط نرخ فروش محصولات شرکت رشد بیشتری داشته و عامل افت مارجین محصولات شرکت بوده است.

متوسط نرخ نفتا از 3.2 به 5 میلیون تومان از قرار تنی رشد کرده در حالی که متوسط نرخ فروش محصولات از 5.77 به 8.36 میلیون تومان افزایش یافته است.

نرخ نفتا 51% رشد کرده در حالی که نرخ فروش رشد 45% داشته است. متوسط نرخ فروش محصولات اصلی (پلی پروپیلن، دو اتیلن هگزانول، پلی اتیلن سنگین ) شرکت روند کاهشی در پائیز داشته و از 8.3 میلیون تومان نیمه اول سال به 7.7 و 7.2 میلیون تومان در مهر و آبان ماه رسیده است.

تداوم وضعیت فعلی کاهش دوباره مارجین ناخالص شرکت را برای فصل پائیز منجر خواهد شد. با این اوصاف تکرار سود نیمه اول سال در نیمه دوم سال در هاله ای از ابهام فروخواهد رفت.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا