عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد شرکت ایران ترانسفو(بترانس)

ایران ترانسفو در تیرماه،  93 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه قبل 10 درصد کاهش را گزارش کرده است.

علیرغم رشد فروش مقداری به دلیل کاهش نرخ فروش، نتوانسته عملکرد بهتری نسبت به ماه قبل داشته باشد.

مبلغ فروش نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد 181 درصدی داشته است!عمده ترین محصول این شرکت ترانسفورماتور قدرت ست. مبلغ فروش آن در تیر، 72 میلیارد تومان بوده که رشد 16 درصدی نسبت به ماه قبل را در آن شاهدیم.

مقدار تولید این محصول در تیر ماه امسال 665 مگاولت آمپر بوده که نسبت به خرداد کاهش 23 درصدی داشته است.

در ماه چهارم سال جاری مقدار فروش این محصول با افزایش 44 درصدی نسبت به خرداد به 770 کیلوگرم مگاولت آمپر رسیده است.

در تیرماه امسال ترانسفورماتور قدرت به نرخ  937.506.494 ریال به ازای هر مگاولت آمپر فروخته شده است. نرخ این محصول نسبت به ماه قبل 9 درصد افت داشته است.
مجموع مبلغ فروش بترانس در 4 ماهه ابتدای سال مالی جاری ،  276 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 98، رشد  58 درصدی را نشان میدهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا