عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد شرکت تامین سرمایه نوین (تنوین)منتهی به 1399/04/31

تامین سرمایه نوین در یک ماهه تیر 99، 83.5 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است که نسبت به ماه قبل 36 درصد کاهش را گزارش کرده است که علت اصلی آن کاهش درآمد حاصل از فروش سهام در تیرماه است.

درآمد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد 32 درصدی داشته است.عمده درآمد تیر ماه شرکت در درجه اول درآمد حاصل از سود سپرده بانکی و در درجه بعد درآمد حاصل از فروش سهام است.

مجموع درآمد تنوین در 4 ماهه ابتدای سال مالی جاری ،  343 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه گذشته 61 درصد افزایش یافته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا