عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد شرکت سیمان هگمتان

شرکت سیمان هگمتان در تیر ماه امسال با کسب 36 میلیارد تومان درآمد عملیاتی نسبت به ماه پیش 3% کاهش داشته است.

تولید این ماه شرکت معادل 164 هزار تن می‌باشد که نسبت به تیر ماه سال قبل 27% افزایش یافته است. تولید تجمعی شرکت در پایان ششمین ماه سال مالی خود معادل 806,475 تن می‌باشد که نسبت به سال قبل 8% کمتر شده است.

فروش مقداری این ماه معادل 165 هزار تن می‌باشد که نسبت به ماه قبل 9% افت داشته است. علت این افت عدم صادرات کلینکر در این ماه می‌باشد.  فروش تجمعی شش ماهه نیز معادل 809 هزار تن می‌باشد که از مدت مشابه سال گذشته 9% کمتر بوده است.

عمده درآمد این ماه شرکت از فروش داخلی سیمان بوده است که نسبت به ماه گذشته 23% افزایش نرخ را تجربه می‌کند.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا