عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد شرکت صنایع بهداشتی ساینا منتهی به 30 آذر 1398

شرکت صنایع بهداشتی ساینا با سال منتهی به 30 آذر ، در بهمن ماه 98، 16.8میلیارد تومان فروش زده که نسبت به بهمن ماه سال قبل 6درصد رشد داشته است.

مجموع فروش دو ماهه دی و بهمن ماه 29.6میلیارد تومان بوده که 18 درصد فروش کل سال قبل را پوشش می دهد.

مقدار تولید شرکت در بهمن ماه 2657 تن بوده که نسبت به ماه قبل 64 درصد افزایش داشته است.

مقدار فروش شرکت در بهمن ماه3098 تن بوده که نسبت به ماه قبل 42 درصد  افزایش داشته است، که حاصل از افزایش مقداری فروش در دو محصول مایع ظرفشویی داخلی و مایع لباسشویی داخلی می باشد.

شرکت دارای 12 محصول  می باشد، در حالی که محصولات اصلی شرکت به ترتیب “مایعات ظرفشویی داخلی”،” مایع لباسشویی داخلی “و” ژل ظرفشویی صادراتی” می باشد.

مایع ظرف شویی گلی محصول اصلی شرکت میباشد که در بازار طرفداران خاصی دارد. نرخ فروش این محصول تقریبا مشابه ماه قبل است.

شرکت در سال مالی منتهی به 30آذر98 ، به ازای هر سهم 261تومان سود ساخته که نسبت به سال قبل ، 208 درصد افزایش یافته است.

مجمع سالیانه شرکت یکشنبه 1398/12/11 برگزار شده است.

این شرکت با توجه به نوع محصولی که تولید میکند و همچنین نیاز بازار همچنان ارزشمند تلقی می شود. 

جداول و نمودارهای زیر عملکرد یک ساله شرکت را به طور کامل شرح میدهد: 

بررسی مقدار تولید شرکت صنایع بهداشتی ساینا
بررسی مقدار تولید شرکت صنایع بهداشتی ساینا
بررسی مقدار فروش شرکت صنایع بهداشتی ساینا
بررسی مقدار فروش شرکت صنایع بهداشتی ساینا
بررسی مبلغ فروش شرکت صنایع بهداشتی ساینا
بررسی مبلغ فروش شرکت صنایع بهداشتی ساینا
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا