عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد شرکت فنرسازی زر تا پایان مهر 1398

شرکت فنرسازی زر در مهر ماه 9 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش 5.7 میلیارد تومانی شهریور ماه رشد 58% داشته است.

به ترتیب محصولات سبک، سنگین و نیمه سنگین سه محصول شرکت به لحاظ اهمیت درآمد فروش برای شرکت هستند. ( محصولات سبک به مراتب اهمیت بیشتری دارد. )

نرخ فروش سه محصول مذکور نسبت به متوسط نرخ فروش نیمه اول سال به ترتیب رشد 7%، 4% و 12% داشته اند.

متوسط نرخ فروش مهر نسبت به نرخ فروش نیمه اول سال رشد 17% داشته است.بررسی فروش مقداری تجمعی تا پایان مهر و قیاس آن با سال قبل مالی نشان می دهد که درصد پوشش محصولات سبک 65% بوده اما محصولات سنگین حدود 30% می باشد.

بنابراین شرکت فنرسازی زر از نظر فروش مقداری انتظارات را برآورده نکرده است. نکته امیدوارکننده این است که حدود 50% فروش مقداری محصولات سبک شرکت در پنج ماهه پایانی سال قبل محقق شده بود.

شرکت برای نیمه دوم سال برآورد کرده است که حدود 2900 تن محصولات سبک به فروش برساند که با فروش 430 تنی مهر ماه 15% آن محقق شده و برای تحقق پیش بینی لازم است متوسط فروش ماهانه این محصول به نزدیکی 500 تن برسد.

موجودی انبار شرکت برای نیمه دوم سال حدود 2300 تن انواع فنر بوده است در حالی که در نیمه اول 2200 تن انواع فنر به فروش رسیده بود.

جالب این است موجودی انبار مواد اولیه هم به مانند محصولات نهایی شرایط خوبی دارند به گونه ای که 2500 تن شمش فنر و متعلقات برای تولید 2500 تن انواع فنر در نیمه اول سال مصرف شده بود و برای نیمه دوم سال 2500 تن هم در انبار مواد اولیه وجود دارد.

سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت به میزان 16.5 میلیارد تومان از دو محل تسهیلات بانکی (10 میلیارد تومان) و آورده نقدی سهامداران (6.5 میلیارد تومان) تامین می شود.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا