عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد شرکت قند هگمتان در آذر99

قند هگمتان در آذر ماه 99، 74 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل افزایش 5 درصدی را نشان میدهد. این مبلغ نسبت به دوره مشابه سال قبل افت 2 درصدی داشته است.

تولید آذر به نسبت آبان 3 درصد کاهش داشته و 11.481 تن بوده و فروش با 38% بیشتر مقدار 9.594 تن به ازای فروش شکر سفید تولیدی از چغندر گزارش شده است.

نرخ 6650 تومان به عنوان نرخ درب کارخانه برای قندی ها در آبان ماه تصویب شد.

از آبان تا آذر، قهکمت شکر چغندری را به طور متوسط 66.325.099 ریال به ازای هر تن به فروش رسانده است.

انتهای شهریور سال مالی شرکت است. مبلغ تجمعی فروش این شرکت در 3 ماهه ابتدای سال مالی جاری، 186 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 98، رشد 66 درصدی را نشان میدهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا