عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت (زکشت)

نماد زکشت در بازار دوم فرابورس معامله میشود و در این گزارش به بررسی تولید و فروش شرکت در آبان 1398 پرداخته ایم.

عمده فروش شرکت شیر و گاو گوساله نر میباشد. بیشترین مبلغ فروش شرکت مربوط به شیر میباشد که بالای 80% مبلغ فروش شرکت را تشکیل می دهد.

شیر خام: در این ماه شرکت 1709 تن شیر تولید کرده است که مقدار تولید آن 7% نسبت به ماه قبل کاهش یافته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 16% را به همراه داشته است. شرکت 1659 تن در این ماه فروش داشته است و مقدار فروش در این ماه نسبت به ماه پیش 9% کاهش داشته است، نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 16% را به همراه داشته است. مبلغ فروش شیر در این ماه به 4 میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده است که نسبت به ماه پیش 9% کاهش و نسبت به آبان ماه 97 بیش از 100% رشد داشته است.

تجزیه عملکرد شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
تجزیه عملکرد شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

شرکت در این ماه گوساله نفروخته است که یکی از دلایل کاهش مبلغ فروش همین موضوع است.

نرخ فروش شیر شرکت در این ماه با نوسان یک درصدی همراه بوده است و تغییر با اهمیتی نکرده است دلیل این تغییر هم این میباشد که درصد چربی و بار میکروبی شیر ها با هم تفاوت دارند.

کل مبلغ فروش شرکت دراین ماه به 5 میلیارد و 600 میلیون تومان رسیده است که نسبت به ماه پیش 9% کاهش داشته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا