عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد شرکت لابراتورهای رازک(درازک)

شرکت لابراتورهای رازک در اردیبهشت ماه 50 میلیارد تومان فروش داشته است که تقریبا برابر فروش ماه قبل است. 

شرکت از ابتدای سال جاری 100 میلیارد تومان فروش داشته است که 66 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. 

نرخ های کلیه محصولات شرکت به نسبت ماه های قبل رشد داشته است که در صورت تکرار سود خوبی را نصیب شرکت خواهد کرد.

شرکت در ماه جاری فروش صادراتی هم داشته است و در گروه قرص انسانی صادرات داشته است. نرخ فروش محصول صادراتی بیش از 2 برابر نرخ داخلی میباشد. 

شرکت 3 برابر سرمایه خود سود انباشته دارد که نکته قابل تاملی می باشد.

درازک سهامدار سه نماد بورسی دقاضی، ددام و دزهراوی می باشد. با کسر ارزش بازار این سه شرکت از ارزش بازار درازک، ارزش بازار خود شرکت به تنهایی حدود 1500 تومان خواهد بود که برای یک شرکت داروئی در شرایط فعلی بازار به شدت زیر ارزش می باشد.

ددام با رشد بسیار خوب سودآوری در سال قبل مواجه شده ( سود خالص از 10 به 48 میلیارد تومان رسیده و حاشیه سود ناخالص از 36% به 50% رسیده است. )

دزهراوی در سال قبل به سود 10 میلیارد تومانی رسیده در حالی که در سال 97 شرکت 40 میلیارد تومان زیان ساخته بود.

در مجموع خرید و نگهداری سهم به دید میان مدت توصیه میشود. 

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا