عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد شرکت مجتمع فولاد خراسان منتهی به 1398/06/31

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)

شرکت مجتمع فولاد خراسان در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 1398، در گزارش حسابرسی شده به ازای هر سهم 439 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده %3 افزایش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از کاهش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی و افزایش %19 سایر درآمدها در گزارش حسابرسی شده بوده است.

«فخاس» با سرمایه ثبت شده 9,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 3,951,538 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا