عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید دوره 1 ماهه منتهی به 1398/08/30

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید در صورت وضعیت پرتفوی بورسی از رشد ۲۶۴هزار و ۹۴۶میلیارد و ۶۷۹میلیون ریالی خبر داد.

این شرکت در پرتفوی خود بهای تمام شده را با کاهش ۲هزار و ۱۴۷میلیارد ریالی به ۵۷هزار و ۲۳۹میلیارد ریال  و ارزش بازار پرتفوی بورسی را با کاهش ۶هزار و ۸۱۸میلیارد ریالی به مبلغ ۳۲۲هزار و ۱۸۶میلیارد ریال منتشر کرده است.

“وامید” در گزارش منتشر شده خود کل مبلغ واگذاری را ۹هزار و ۷۱۹میلیارد و ۷۱۵میلیون ریال اعلام کرد .سود این واگذاری ها  ۲هزار و ۷۷۷میلیارد و ۱۵میلیون ریال رقم خورده است.

علاوه بر این شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید در دوره یک ماهه توانست ۴هزار و ۷۸۹میلیارد و ۳۷۳میلیون ریال سهام بورسی را خریداری کند.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا