عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد شرکت موتوژن آذر99

شرکت موتوژن (بموتو) در آذرماه 99، 89.3 میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش محصولات خود داشته است که نسبت به آبان ماه افزایش 62.3 درصدی را نمایش می دهد درحالی که این رقم در مقایسه با آذرماه 98 افزایش 127 درصدی یافته است.

مقدار تولید الکتروموتور صنعتی در آذرماه نسبت به آبان ماه افزایش 25 درصدی را تحربه کرده است ک این نسبت برای الکتروموتور کولری رشد 7.6 درصدی را نمایش می دهد.

مقدار فروش الکتروموتور صنعتی در آذرماه نسبت به آبان ماه کاهش 25 درصدی را نمایش می دهد در حالیکه نرخ فروش این محصول در آذرماه نسبت به آبان ماه افزایش 8.8 درصدی یافته است.

درآمد بموتو از ابتدای سال مالی 99 تا آذرماه 187 میلیارد تومان بوده است که این مبلغ در مدت مشابه سال قبل 83 میلیارد تومان بوده است؛ بیشترین تاثیر را بر این افزایش درآمد، افزایش 138 درصدی نرخ فروش الکتروموتور صنعتی داشته است.

میانگین درآمد ماهانه بموتو از ابتدای سال مال 99 تا کنون 62.3 میلیارد تومان در ماه بوده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا