عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد شرکت پتروشیمی قائد بصیر(شبصیر)

تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در گزارش عالی تیرماه خود،  109 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه قبل 24 درصد افزایش را گزارش کرده است. این رشد عمدتا به علت افزایش نرخ ایجاد شده است.

مبلغ فروش نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد 63 درصدی داشته است.

عمده ترین محصول این شرکت گرانول ABS ست. مبلغ فروش آن در تیر، 103 میلیارد تومان بوده که رشد 18 درصدی نسبت به ماه قبل را در آن شاهدیم.

مقدار تولید این محصول در تیر ماه امسال 3.690.880 کیلوگرم بوده که نسبت به خرداد کاهش نامحسوسی داشته است.

در ماه چهارم سال جاری مقدار فروش این محصول با کاهش 6 درصدی نسبت به خرداد به 4.094.823 کیلوگرم رسیده است.

در تیرماه امسال گرانول ABS به نرخ  236.738 ریال به ازای هر کیلوگرم فروخته شده است. نرخ این محصول نسبت به ماه قبل 11 درصد رشد داشته است.

مجموع مبلغ فروش شبصیر در 4 ماهه ابتدای سال مالی جاری ،  307 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال 98، رشد  38 درصدی را نشان میدهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا