عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد شرکت پدیده شیمی قرن(قرن)

پدیده شیمی قرن در گزارش یک ماهه تیر 99،  132 میلیارد تومان فروخته است که نسبت به ماه قبل 32 درصد افزایش را گزارش کرده است. این رشد را میتوان به افزایش نرخ محصولات و نیز رشد مقداری فروش نسبت داد.

مبلغ فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل، 38 درصد رشد داشته است. همچنین مقدار تولید محصولات نسبت به خرداد ماه 18درصد افزایش را ثبت کرده است. مقدار فروش قرن نیز طی یک ماه گذشته 10 درصد افزایش یافته است.

محصولات بهداشت شخصی  47 درصد سبد فروش شرکت را تشکیل میدهد. نرخ محصول مذکور نسبت به خردادماه 17 رشد داشته است.

مجموع مبلغ فروش قرن در 4 ماهه ابتدای سال مالی جاری ،  424 تومان است که در مقایسه با دوره مشابه گذشته 53 درصد افزایش یافته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا