عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد شپلی اسفند99

پلی اکریل ایران در سومین ماه سال مالی جدید خود، 168 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل 104% افزایش داشته است.

الیاف ونوار پلی استر، الیاف و نوار اکریلیک ۲ و نخ پلی استر در اولویت مبلغ فروش شرکت اند.

مقدار فروش محصولات شرکت در اسفند ماه 5.007 تن بوده که نسبت به بهمن 97% افزایش داشته است!

مقدار تولید هم با 96% رشد 4.744 تن گزارش شده است.

شپلی الیاف ونوار پلی استر را با احتساب رشد 3 درصدی در مقایسه با بهمن به نرخ 275.725.095 ریال، الیاف و نوار اکریلیک ۲ را با افزایش 16 درصدی نرخ، به رقم 744.705.000 ریال و نخ پلی استر را 288.571.216 ریال در هر تن فروخته که حاکی از رشد 4 درصدی است.

مجموع مبلغ فروش این شرکت 3 ماهه ابتدای سال مالی 1400، مبلغ 390 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۸، افزایش 76 درصدی را نشان میدهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا