عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد شگل منتهی به مهر 99

شرکت گلتاش در مهر ماه امسال درآمدی معادل 54 میلیارد تومان کسب نموده که نسبت به ماه قبل 26% کاهش یافته است.

تولید این ماه معادل 3,697 تن بوده است که از مهر ماه سال گذشته 30% افت داشته است. اگرچه تولید تجمعی شرکت از ابتدای سال مالی تا کنون معادل 46,001 تن می‌باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 54% افزایش داشته است.

فروش مقداری مهر ماه برابر است با 3,683 تن که نسبت به ماه قبل 26% افت داشته است اگرچه فروش مقداری تجمعی از ابتدای سال نیز با 63% افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 46,810 تن رسیده است.

نرخ های فروش این ماه عمدتا کاهشی بوده اند. محصول شامپو که بیشترین سهم از درآمد شرکت را دارد در ماه پیش با کاهش 8 درصدی نرخ به قیمت 11.4میلون تومان فروخته شده است. محصول صابون نیز دیگر محصول مهم شرکت می‌باشد که با کاهش 6 درصدی قیمت به 20.6 میلون تومان در هر تن رسیده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا