عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا(کتوکا)

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا در گزارش یک ماهه تیر 99،  41 میلیارد تومان فروخته است که نسبت به ماه قبل 15 درصد افزایش را گزارش کرده است.

مبلغ فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل، 82 درصد رشد داشته است.

65درصد از سبد درآمد کتوکا در تیرما مربوط به ارائه خدمات کوره های قوس الکتریکی ست. این سرفصل درآمدی چندماهی ست درآمدهای این شرکت را دستخوش تغییرات خوبی کرده است.

نرخ ارائه خدمت مذکور در چهارمین ماه از سال 99، 135.468.000.000ریال به ازای هر پروژه میباشد که نسبت به ماه قبل کاهش 14درصدی داشته است.  همچنین نرخ فروش جرم به ازای هر تن 83.917.713ریال است که در مقایسه با خرداد افزایش 5درصدی را ثبت کرده است.

مجموع مبلغ فروش کتوکا در 4 ماهه ابتدای سال مالی جاری ، 131 میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه گذشته 86 درصد افزایش یافته است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا