عملکرد شرکتها

بررسی عملکرد صنایع سیمان دشتستان

صنایع سیمان دشتستان در اردیبهشت ماه 30 میلیارد تومان فروش داشته است. سال مالی شرکت منتهی به شهریورماه است.

تا پایان فروردین ماه به صورت تجمعی 86 هزار تن کلینکر صادر کرده بود که در اردیبهشت ماه حدود 48 هزار تن دیگر کلینکر صادر کرده است.

به نظر میرسد در سال جاری مالی شرکت بتواند 250 هزار تن کلینکر صادر کند که در اینصورت نسبت به سال مالی 98 ( حدود 150 هزار تن ) حدود 100 هزار تن  افزایش خواهد یافت.

شرکت در فروردین ماه کلینکر را تنی 200 هزار تومان فروخته بود که درماه قبل این رقم به 290 هزار تومان رسیده است. اگر دلار آمریکا را 14000 تومان به صورت تقریبی در اردیبهشت در نظر بگیریم شرکت کلینکر را تنی 20 دلار فروخته است.

این در حالی است که رنج فروش کلینکر شرکتهای ایرانی در محدوده 15 تا 18 دلار در هر تن قرار دارد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا